מאמרים

מס שבח בגין מכירת דירת מגורים היום שאחרי תקופת המעבר
מאת: מעיין מעודה, עו”ד משרד גרומן ושות’ עורכי דין

ביום 29.07.2013 פורסם ברשומות תיקון מס’ 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג – 1963 (להלן: “התיקון” ו “החוק” בהתאמה) במסגרתו החל מיום 01.01.2014 (להלן: “יום המעבר”) בוטל סעיף 49 ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין..
למאמר המלא

הליכים נגד דייר סרבן- מתי תובעים?
מאת: משרד גרומן ושות’ עורכי דין

הבדלים בין הסוגים השונים של ההתחדשות העירונית ביחס אל הדייר הסרבן ומאפייניהם..

למאמר המלא

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל”ה 1974 – תיקון מס’ 9

מאת: משרד גרומן ושות’ עורכי דין

המדינה תהיה ערבה לרכיב המע”מ; היזמים והבנקים ירוויחו…

למאמר המלא