Archives: Portfolio

Home » Portfolio Item

דוד אלעזר 3 רעננה

פרויקט תמ“א 38 (חיזוק) בו משרדנו מייצג את חברת קליפורניה ישראל בע“מ. במסגרת הפרויקט חוזק הבניין הקיים ו 12 דירות קיימות הורחבו (ממ“ד ומרפסת), 3 בעלי דירות גג הוקפצו וקיבלו דירות גג חדשות ו- 13 דירות חדשות נבנו לטובת החברה. הפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים של הבנייה.

שטריקר 9 ת”א

פרויקט תמ“א 38 (חיזוק) בו משרדנו מייצג את בעלי הדירות בהתקשרותם עם חברת אלמי 38 בע“מ. במסגרת הפרויקט הבניין הקיים חוזק, כל דירה הורחבה ב- 25 מ“ר (כולל ממ“ד) + מרפסת שמש בשטח של 12 מ“ר, מחסן וחניה. הפרויקט הסתיים.

לאה 18 ת”א

פרויקט תמ“א 38 (חיזוק) בו משרדנו מייצג את בעלי הדירות בהתקשרותם עם חברת צוק איתן בע“מ. במסגרת הפרויקט הבניין הקיים חוזק, כל דירה הורחבה בממ“ד + מרפסת שמש וכן הוצמד לה מחסן כאשר ליזם התווספו 4 דירות חדשות. הפרויקט הסתיים.

בורוכוב 35 רעננה

פרויקט תמ“א 38 (חיזוק) בו משרדנו מייצג את חברת בוני בניין בע“מ. במסגרת הפרויקט יחוזק הבניין הקיים ו 21 דירות קיימות יורחבו (ממ“ד ומרפסת) כאשר תיבנינה 18 דירות חדשות לטובת החברה. הפרויקט נמצא לקראת תחילת ביצוע העבודות.

אוורבוך 9 רמת השרון

פרויקט תמ“א 38 (חיזוק) בו משרדנו מייצג את היזם. במסגרת הפרויקט יחוזק הבניין הקיים ו 12 דירות קיימות יורחבו (ממ“ד ומרפסת) כאשר תיבנינה 10 דירות חדשות לטובת החברה. הפרויקט קיבל היתר בנייה ונמצא לקראת תחילת ביצוע העבודות.

מקדונלד 12 נתניה

פרויקט תמ“א חיזוק. 12 דירות מוספים 10 חדשות. הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע.

אבן גבירול 2 הרצליה

פרויקט תמ“א 38 (חיזוק) בו משרדנו מייצג את חברת נ.ת.ע. שחקים בנייה והנדסה בע“מ. במסגרת הפרויקט חוזק הבניין הקיים ו 9 דירות קיימות הורחבו (ממ“ד ומרפסת) והתווספו 8 דירות חדשות. הפרויקט לקראת סיום הבנייה וכל הדירות נמכרו

פוחס 7 ו 9 פתח תקווה

פרויקט תמ“א 38 חיזוק במסגרתו יחוזקו שני הבניינים הקיימים הכוללים 32 דירות (16 דירות בכל בניין) ויתווספו 24 דירות חדשות (12 דירות חדשות בכל בניין). הפרויקט נמצא בשלבי בנייה מתקדמים.

ההגנה 43 הרצליה

פרויקט תמ“א 38 (חיזוק) בו משרדנו מייצג את חברת נ.ת.ע. שחקים בנייה והנדסה בע“מ. במסגרת הפרויקט חוזק הבניין הקיים ו 18 דירות קיימות הורחבו (ממ“ד ומרפסת) והתווספו 12 דירות חדשות. הפרויקט לקראת סיום הבנייה וכל הדירות נמכרו.

שועלי שמשון 5+7 רמת גן

פרויקט תמ“א 38 חיזוק המבוצע על ידי קבוצת רייק במסגרתו חוזקו שני הבניינים הקיימים, התווספו 2 מעליות, לכל דירה התווסף ממ“ד ומרפסת וכן נבנו 14 דירות חדשות. הפרויקט עתיד להסתיים בחודשים הקרובים

1/3123