יצחק שדה / הפלמ”ח תל-אביב

Home » Portfolio Item » יצחק שדה / הפלמ”ח תל-אביב

יצחק שדה / הפלמ”ח תל-אביב

Posted on

פרויקט פינוי בינוי בו משרדנו מייצג את חברת גרופית בנייה והנדסה בע“מ. במסגרת הפרויקט ייהרסו 54 דירות ותיבנינה כ- 184 דירות וכן שטחים מסחריים. הפרויקט מצוי בשלבים סופיים של חתימות ומיד עם סיומו יחל בהליכי אישור התב“ע אשר ייעשה בסמכות הוועדה המקומית.